Övriga former

lep45210

Egyptisk pyramid
Pelare
Häck