Kvinnodagen, 8 mars

vrouwendagtafelrussischa

p714vrouwendagLagerträdet uppskattas sedan århundraden tillbaka för sin särskilda utstrålning. Temats namn säger egentligen allt: Tidlös klass. Det behövs ingen närmare förklaring.

Temat får främst sin konkreta form genom större, tyngre och särskilt formade växter i en 25 cm-kruka (10 l). “Extra”- och “Premium”-blandningarna är de som mest kommer i fråga för det här temat. Vi har valt en stilig, mörkblå kruka. Den tillhörande XL-etiketten och bannern, gör temat fullständigt.

Temat Tidlös klass är inriktat på det övre skiktet av maknaden för trädgårdscentrum. Det rör sig om trädgårdscentrum som vill särskilja sig från det genomsnittliga utbudet. För den gruppen erbjuder vi särskilda växter av utmärkt kvalitet.

Tidlös klass-temat kan i princip levereras hela året runt.

Material för försäljningsställen (POS-material)

vrouwendagetiketrussischrussisch4x2ak
vrouwendagbannerrussisch