MVO

Gova is een kwekerij die verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, zowel op het gebied van sociaal beleid, als milieu, als transparantie. Wij geloven dat het beste halen uit mensen én middelen de sleutel is naar een betere, duurzamere en inclusievere toekomst.

Sociale werkgever

Het maatschappelijke aspect speelt bij Gova een grote rol. We vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op volwaardig werk. Ons team in de kwekerij bestaat voor de helft uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn medewerkers die extra begeleiding nodig hebben in het arbeidsproces. Bij deze collega’s is er sprake van een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking.

Bij Gova:

Eer naar werken

Onze werkwijze is niet onopgemerkt gebleven. In oktober 2017 mochten wij de Participatieprijs West-Brabant ontvangen. We zijn ambassadeur voor Participeren Loont en Brabants Besten en geven dan ook voorlichting aan andere ondernemers om hen te stimuleren een inclusief arbeidsbeleid te voeren.

In mei 2021 mochten wij de Groene Pluim ontvangen. De Groene Pluim wordt uitgereikt aan bedrijven die het goede voorbeeld geven met duurzaamheid en op sociaal gebied.

Een duurzaam netwerk

We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd waar we mee samenwerken om medewerkers duurzaam aan het werk te helpen en te houden. Naast intensieve samenwerkingen met externe jobcoaches en re-integratiecoaches werken we nauw samen met:

Een duurzaam milieu

Omdat we het belangrijk vinden om op een duurzame, milieuvriendelijke manier te kweken, doen we het volgende:

Onze certificeringen

GLOBALG.A.P. Fruit & Vegetables

Voor levering aan supermarkten of andere retailers is Global-GAP F&V een uitstekend certificaat voor een goede en veilige productie, en veiligheid en hygiëne van jouw producten. Het certificatieschema voldoet aan de voorwaarden voor Floriculture Sustainability Initiative (FSI) waarin men het woud aan keurmerken ordent in gelijkwaardigheid.

MPS-Socially Qualified
Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten inmiddels een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, inspraak, een veilige teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Ook internationale supermarktketens focussen zich, naast milieueisen, steeds vaker op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
MPS-A
Dit keurmerk is gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen, door middel van een “meetlat” die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. We registreren elke dag ons gebruik van meststoffen en eventueel gebruik van gewasbeschermings­middelen en dat wordt vergeleken met de normen voor onze plantensoort. MPS-ABC is opgebouwd uit verschillende niveaus, te weten: MPS-A, MPS-B en MPS-C. MPS-A staat voor meest milieuvriendelijk. Wij kunnen met trots vertellen dat we al jaren deze “A”-status bezitten.
MPS-ProductProof

Transparant communiceren. Allerlei certificaten hebben alleen waarde als je er transparant over communiceert. MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt. Deze bezoeken en analyses publiceren we openbaar via MPS en zijn voor iedereen inzichtelijk. Handel, retail en consument vragen transparantie, de kweker laat het zien.