Victor-Tree Collection

victortreetafelnoorsa

p1723victortree Våre moderne idrettsmesterskap har sin opprinnelse i de klassiske greske Krans-spillene. Man kjempet ikke for penger eller eiendeler, men for en krans og evig ære. Hver turnering hadde sin egen krans, som ble laget av kvistene til et særegent tre. De mest brukte kransene var laurbær- og olivenkransen. Kransene ble laget av trærne og gitt til seierherrene.

Laurbærkransen er uten tvil den mest kjente seierkransen. Den var førstepremien på de Pytiske Leker. Disse konkurransene fant sted i Delfi og ble holdt til ære for guden Apollo. Mer enn to årtusener senere er laurbærkransen fremdeles et universalsymbol for seier . Hvordan kan vi hedre våre egne seierherrer bedre enn med nettopp laurbær!

Olivenkransen tilhørte de Olympiske Leker . Seierherrene fikk en krans som var laget av grenene fra oliventreet i Olympias tempelbygninger. Dette oliventreet var etter sigende plantet av helten Herakles, som ifølge en legende hadde stiftet lekene .

Victor-Tree Collection vekker denne tradisjonen til liv igjen. En blandevogn med laurbær, presentert i en spesialutviklet krukke og støttet av omfattende informasjon på etiketten og bannerne, minner om triumfene til virkelige seierherrer.

Victor-Tree Collection kan leveres i en billigere krukke på 17 cm og en eksklusiv krukke på 23 cm. Alt dette kan også leveres på 12 språk.

Utsalgsmateriale (Point of Sale-materialer)

victortreeetiketnoorsnoors4x2akvictortreebannernoors